Trung tâm huấn luyện kỹ năng lâm sàng Bệnh Viện Mô Phỏng - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Giới thiệu sơ lược

( 19/05/2022)

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế (tên cũ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) thành lập năm 1989. Từ nhu cầu phục vụ công tác vệ sinh phòng dịch, cấp cứu, chữa bệnh, chăm lo, bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế (TTĐT BDCBYT) đã gửi công văn số 186/CV/TC-TTĐT ngày 08 tháng 5 năm 2000 về việc xin phép Sở Y tế và Trung tâm Sức khỏe, Lao động và Môi trường TPHCM chấp thuận cho Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế thành lập Trạm Y tế cơ quan......

Top